Διεύθυνση
Αιτωλίας 52Β, 153041 Αγία Παρασκευή

Τηλ.: 210 6533000
Κινητό: 6944 56-57-58

E-mail: asmaragdis@gmail.com