ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΜΑΡΑΓΔΗΣ

Ο φωτογραφικός φακός και η ψυχή
γίνονται ένα, για να συλλάβουν τη
στιγμή και να την κρατήσουν
στην αιωνιότητα.

Το δεξί κλικ είναι μη διαθέσιμο